Вирусны талаар

Вирус үйлдлийн систем болон файлыг яаж гэмтээдэг вэ?
Ихэнх төрлийн вирус нь Autorun -аар дамжиж вирусээ идэвхижүүлдэг. Autorun нь үйлдлийн системийн томоохон команд болох grоup policy -д байралдаг бөгөөд түүнээс үйлдлээ эхэлдэг. Group Policy-д нэвтрэн орсноор таны өөрийн хийгээгүй үйлдлийг автоматаар гүйцэтгэх боломжтой болдог. Жишээ нь хэрэгтэй файлуудыг чинь устгах боломжтой.

Энэ төрлийн вируснээс хэрхэн хамгаалах вэ ?
Та вирусны программтай (Зарим төрлийн Autorun блоклодоггүй антивирусны программууд байдаг) байсан ч гэсэн энэ тохиргоог хийсэн байхад илүүдэхгүй.
Үүний тулд Run (Цонх+R) команд руу ороод GPEDIT.MSC гэж бичихэд Group Policy гарч ирнэ үүнээс Computer Configuration---Administrative Template---System---Turn off Autoplay--Enabled--All drives--OK.  Энэ тохиргоо нь бүх гаднаас залгаж байгаа зөөврийн дискний Autorun-ийг хааж байгаа бөгөөд ингэснээр та өөрийн антивирусны програмаар вирусыг устгасны дараа диск рүүгээ нэвтрэх боломжтой болдог.

Компьютер оо вирустсэн эсэхээ хэрхэн шалгах вэ?

Хамгийн нийтлэг тохиолддог алдаанууд
  • Таны зарим нэг программ алдаа заагаад эхэлвэл
  • Task manager автоматаар салгагдсан байвал
  • Fоlder Options устсан байвал
  • My Computer-оосоо D C дискрүүгээ open хийхэд давхар цонх нээгдээд байвал 
  • Install хийлгүй хуулж хэрэглэдэг программуудын чинь .exe -үүд устсан .....гм